Υπηρεσίες

Home / Υπηρεσίες

Με βάση την επιστημονική γνώση και άξονα την αγάπη για τα παιδιά δημιουργήθηκε ένα όμορφο περιβάλλον για τη φροντίδα τους.

Υπηρεσίες Παιδιατρείου :

  • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ
  • ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ, ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ
  • ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
  • ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ
  • ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ mantoux
  • ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
  • ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
  • ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
  • ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΚΤΕΡΟΥ)